swardspeak
 n.— «Isa pa marahil sa naging dahilan ng pagkalat ng swardspeak “nung sixties at seventies eh ang pagpapatungkol nito sa isang luluki na feeling ng “swardspeaker” eh bading din pero hindi aminado: kamiembro ng federasyon, kafatid sa fananampalataya, among others na learn naman nating hanggang ngayon eh No. 1 hobby pa ren ng mga “out” na bading. Ito ang nagpapatunay sa kung gano kahalaga ang “self-identification” o paglantad sa mga vading.» —“Gay Speaks On “Swardspeak”” Bakla. Bakla. Baket Ka Ginawa? May 13, 2005. (source: Double-Tongued Dictionary)

Tagged with →  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.