Home » Chào các bạn!

Chào các bạn!

“A Way with Words” là chương trình radio và podcast vui nhộn được chủ trì bởi hai chuyên gia về ngôn ngữ và ngôn ngữ học. Chuyên gia sẽ giải đáp những thắc mắc về tiếng lóng, câu nói cổ xưa, từ phương ngữ, cách diễn đạt về gia đình, từ nguyên học, ngữ pháp và nhiều thứ khác nữa. Hầu hết các thắc mắc đều đề cập đến tiếng Anh, nhưng các ngôn ngữ khác cũng sẽ được thảo luận.

Nghe chương trình có thể là một cách hay để rèn luyện khả năng nghe hiểu những người nói tiếng Anh. Cả hai người chủ trì và hầu hết những người gọi đều là người nói tiếng Anh-Mỹ bản địa. Một số người gọi sử dụng phương ngữ khu vực như tiếng Anh của người Mỹ gốc Phi, tiếng Anh miền Nam nước Mỹ, tiếng Anh-Anh, tiếng Anh-Ireland và các phương ngữ tiếng Anh khác.

Về tên của chương trình, nếu như ai đó nói bạn có “a way with words” (năng khiếu sử dụng ngôn ngữ) thì đó là một lời khen, có nghĩa là những gì bạn nói thật đáng nhớ.

Bạn có thể đăng ký chương trình miễn phí trên tất cả các nền tảng podcast chính ở trang này:

Mga podcast

Martha Barnette và Grant Barrett
Đồng chủ trì chương trình A Way with Words